Infobel Belgium Office
Kopen 249,00 € incl. btw

Vind de gegevens van een particulier, van een bedrijf of van een dienstverlener in enkele seconden vanuit uw PC. Infobel Belgium Office V20 01/2016 bevat ongeveer 3.900.000 adressen en telefoonnummers van privť-personen en bedrijven in BelgiŽ. Nieuw: + dan 330.000 e-mails adressen (Ed. 2016)

Functiemogelijkheden

Met Infobel Belgium Office kunt u gegevens zoeken en raadplegen, ze exporteren en uitprinten.

Met Infobel Belgium Office ligt Belgie momenteel binnen het bereik van uw vingertoppen.

Zoek op basis van:

Dankzij Infobel Belgium Office kunt u uw opzoekingen schikken volgens meerdere criteria zoals:

 • De familienaam
 • De bedrijfsnaam
 • Het adres
 • Het straatnummer
 • De gemeente
 • De streek
 • Het telefoonnummer
 • Het faxnummer
 • De beroepsactiviteit

Visualiseer de inlichtingen:

 • De (bedrijfs)naam
 • Het adres
 • Het straatnummer
 • De gemeente
 • De postcode
 • Het telefoonnummer *
 • Het faxnummer *
 • Het e-mail adres *
 • URL *
 • De beroepsactiviteit

* als het beschikbaar

Exporteren:

Exporteer de selectie naar verschillende standard formats Dbase 3 (cvc), txt of ascii.

Bij het exporteren zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 • De (bedrijfs)naam
 • Het volledig adres (straatnaam, stad en postcode)
 • Het telefoonnummer *
 • Het faxnummer *
 • Nieuwe : Email adres *
 • De beroepsactiviteit

* Als het beschikbaar is

Afdrukken:

Afdrukking van etiketten, lijst of briefhoofdheid

Bij het afdrukken zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 • De (bedrijfs)naam
 • Het adres
 • De gemeente

KopiŽren/Plakken :

 • KopiŽren/Plakken per 30 selecties tegelijkertijd.

Anderen :

 • Netwerk installatie : Ja
 • Aantal gerbruiker : 1

De software is beschikbaar in 3 talen (Frans, Nederlands, en Engels) en verenigbaar met PC.

LEZEN VOOR INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE: Als u al een oudere versie van de software geÔnstalleerd heeft, moet u die oudere versie eerst de-installeren.

Als u dat niet doet, zal de nieuwe applicatie niet opstarten, er zal geen foutmelding weergegeven worden, de oude applicatie zal opstarten en u zult geen toegang hebben tot de nieuwe applicatieÖ

OPMERKING: De elektronische adressen in dit telefoonboek zijn van het type ę info@ ÖĽ

Wij herinneren u eraan dat onze software zijn telefoongidsen en geen database. Het is aan de gebruiker van de software om te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy en het versturen van reclame per post, per e-mail, per telefoon.

Technische informatie

Technische voorwaarden :

 • Windows 98, Millennium Windows NT4, 2000, XP, Vista, Windows 7.
 • Voor de netwerkversie is Windows NT4, 2000 of XP vereist.
 • Pentium II of hoger
 • SVGA (256 kleuren)
 • 32 MB RAM
 • 140 MB vrije ruimte op de harde schijf
 • CD-ROM lezer
 • CD-ROM in het FR, NL en ENG

Betaalwijze

 • Geen betaling per cheque.
 • COD allen voor BelgiŽ

Levering

Leveringskosten :

 • BelgiŽ - Per aangetekende post : 13,65 Ä BTW Incl. voor leveringen in Belgie.
 • Europa - Per aangetekende post: 25,00 Ä BTW Incl.

Alle bankkosten worden door de klant betaald.

Wij zullen uw bestelling pas verzenden na ontvangst van de betaling.

Geschatte levertijden:

 • BelgiŽ: 5 werkdagen
 • Europa: 2 weken
 • niet EU landen : minimum 3 weken

De termijnen worden als indicatie gegeven en zullen in de mate van het mogelijke worden nageleefd. Een vertraging in de uitvoering van een bestelling kan voor INFOBEL geen annulering van de desbetreffende bestellingen tot gevolg hebben, noch aan de klant het recht geven zich elders voor rekening van INFOBEL te bevoorraden of een schadevergoeding te eisen.

De termijnen gaan in zodra het betalingsbedrag voorzien bij de bestelling ontvangen werd. Geen levering tegen betaling voor andere landen dan BelgiŽ. BTW in BelgiŽ = 21%.

Gebruiksvoordwaarden

Algemene voorwaarden

KAPITOL N.V. Infobel Office-software EN CORRESPONDERENDE COMPONENTEN VAN DE SOFTWARE.

LICENTIECONTRACT BESTEMD VOOR DE EINDGEBRUIKER VAN DE SOFTWARE VAN KAPITOL N.V.

BELANGRIJK: Aandachtig te lezen:

De gebruikslicentie die KAPITOL N.V. aan de eindafnemer levert (het "CONTRACT") vormt een wettelijke overeenkomst tussen u (om het even of u een natuurlijke persoon of een rechtspersoon bent) en KAPITOL N.V. betreffende het/de product(en) van KAPITOL N.V. die hierboven werden vermeld, die componenten van de software, de inhoud van de aangehaalde software, de hulpmiddelen, de materialen, het drukwerk en de documentatie "op het scherm" of elektronisch (de "Infobel Office-producten") kunnen bevatten. Door de Infobel Office-producten te installeren of door ze op elke andere manier te gebruiken, aanvaardt u zich te onderwerpen aan dit CONTRACT. Wanneer u de voorwaarden van dit contract niet aanvaardt, installeer en gebruik de Infobel Office-producten dan niet.

De Infobel Office-producten worden beschermd door de wetten betreffende het auteursrecht en door de internationale verdragen op vlak van auteursrechten, evenals door de andere wetten en verdragen over de intellectuele eigendom. De Infobel Office-producen worden in licentie gegeven; ze worden niet verkocht.

 1. LICENTIEVERLENING.

  De Infobel Office-producen worden in licentie verleend onder de volgende voorwaarden:

 2. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN
  • Bescherming van de officiŽle kennisgevingen van de auteursrechten. U zal geen van de kennisgevingen van de auteursrechten mogen schrappen noch wijzigen op eender welke van de kennisgevingen van de auteursrechten op geen enkele kopie van de Infobel Office-producten.
  • Distributie. U zal geen enkele kopie van de Infobel Office-producten aan derden mogen bezorgen.
  • Verbod op vlak van inverse engineering, decompilatie en demontering. U mag geen technieken gebruiken van inverse engineering en decompilatie, noch mag u de Infobel Office-producten demonteren.
  • Verhuring. U mag de Infobel Office-producten niet verhuren, noch in pacht geven of uitlenen.
  • Overdracht. Elk type van overdracht aan derden is uitdrukkelijk verboden, evenals het kopiŽren, reproduceren of het aanwenden van elke andere bestaande methode van reproductie en dit zowel voor wat het programma zelf betreft, als zijn inhoud.
  • Technische assistentie. KAPITOL N.V. zal u de nodige technische assistentie met betrekking tot het PRODUCT ("Technische assistentie") leveren. Wanneer u een beroep doet op de technische assistentie ressorteert dit onder de beschikkingen en de programma's van KAPITOL N.V. die werden beschreven in de gebruikershandleiding, in de documentatie "op het scherm" en/of op ander materiaal dat door KAPITPOL N.V. werd geleverd. Elke complementaire softwarecode die wordt geleverd als een onderdeel van de technische assistentie zal worden beschouwd als deel uitmakend van het PRODUCT en zal worden onderworpen aan de voorwaarden van dit CONTRACT. Voor wat de technische informatie betreft die u zal leveren aan KAPITOL N.V. als onderdeel van de technische assistentie, zal KAPITOL N.V. deze informatie niet mogen gebruiken op een manier die deze informatie identificeert met u persoonlijk.
  • Respect voor de van toepassing zijnde wet. U moet al de wetten respecteren die van toepassing zijn op het gebruik van het de Infobel Office-producten en van hun INHOUD.
   Het gebruik van het INFOBEL OFFICE-PRODUCT en zijn INHOUD is strikt beperkt tot de wettelijk toegelaten gebruikswijzen. Het gebruik van gegevens afkomstig uit het INFOBEL OFFICE-PRODUCT is beperkt tot het gebruik waarvoor de betrokken personen hun toestemming gegeven hebben.
   De gebruiker van het INFOBEL OFFICE-PRODUCT en zijn INHOUD is dus gehouden alle toepasbare wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en inzake telefoongidsen en telefonische inlichtingendiensten.
 3. OPZEGGING.

  Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht zal KAPITOL N.V. een einde kunnen stellen aan dit CONTRACT in het geval dat u de voorwaarden van dit contract niet zou respecteren. In dit geval zal u al de kopieŽn van de Infobel Office-producten moeten vernietigen.

 4. AUTEURSRECHTEN.

  De eigendom, met inbegrip van de auteursrechten betreffende de Infobel Office-producten, maar zonder enige beperking daartoe, of elke kopie ervan behoort toe aan KAPITOL N.V. of haar leveranciers. De eigendom en de rechten op de intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud waartoe er toegang kan worden verleend door gebruik te maken van de Infobel Office-producten, komen toe aan KAPITOL N.V. en worden beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom en door de andere wetten en verdragen omtrent de intellectuele eigendom.
  Dit CONTRACT kent u geen enkel recht toe betreffende deze inhoud. KAPITOL N.V. behoudt zich al de rechten voor op de niet uitdrukkelijk toegekende rechten.

 5. UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD (Database).

  Al de gegevens of inlichtingen in het programma werden nagegaan en gecontroleerd op een uitputtende manier. Ondanks de aangewende technische nauwkeurigheid is het onmogelijk de absolute afwezigheid van vergissingen en de correctheid van de inhoud te garanderen.

  Deze software is geen universele telefoongids.
  Bijgevolg wordt elke verantwoordelijkheid van de leverancier van de inhoud, KAPITOL N.V., en van haar distributeurs uitdrukkelijk van de hand gewezen en elke waarborg betreffende de correctheid, actualiteit, kwaliteit, exactheid en integriteit van de database die zich in het programma bevindt, wordt uitgesloten. Op dezelfde wijze wijzen de leverancier van de Database of zijn distributeurs elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van eender welk gebruik van de inlichtingen of de gegevens die in de voornoemde database opgeslagen zijn.

 6. AFWEZIGHEID VAN WAARBORG.

  KAPITOL N.V. sluit elke waarborg uit betreffende het PRODUCT. HET PRODUCT EN ELKE DOCUMENTATIE DIE ER BETREKKING OP HEEFT, WORDEN GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN ZE ZIJN" ZONDER ENIGE WAARBORG VAN WELKE AARD OOK, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, EN ZONDER ENIGE BEPERKING, DE IMPLICIETE WAARBORGEN VAN COMMERCIABILISEERBAARHEID EN VAN DE AL DAN NIET AANPASBAARHEID AAN EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.

  DE GEBRUIKER NEEMT ELK RISICO OP ZICH DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN HET PRODUCT.

 7. BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID.

  In de mate die door de wet die van toepassing is, wordt toegestaan, zullen KAPITOL N.V. noch haar leveranciers in geen geval verantwoordelijk zijn voor eender welke speciale, bijkomende, indirecte of eruit voortvloeiende schade (met inbegrip van, maar zonder enige beperking, van schade voor verlies aan winsten, onderbrekingen van business, verlies van commerciŽle informatie, of elk ander geldelijk verlies dat zou kunnen worden veroorzaakt door het gebruik van, of door de onmogelijkheid van het gebruik van het Infobel Office-product, of door het verlenen van, of door een gebrek aan het verlenen van technische ondersteuning, zelfs in het geval waar KAPITOL N.V. zou zijn geÔnformeerd over de eventualiteit van de voormelde schade. In al de gevallen zal de uitsluitende verantwoordelijkheid van KAPITOL N.V. of van haar leveranciers met betrekking tot een, of eender welke van de beschikkingen van dit CONTRACT beperkt blijven tot een bedrag dat niet hoger is dan datgene dat u hebt betaald voor de Infobel Office-producten, met dien verstande echter dat indien u bent gebonden door middel van een contract voor technische assistentie, de maximum verantwoordelijkheid van KAPITOL N.V. met betrekking tot de technische assistentie zal worden geregeld door de voorwaarden van dat contract.

 8. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER.

  Dit bestand werd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel aangegeven onder de naam Europe-Info en met het nummer VT4000008.

  Elke persoon die zijn identiteit kan bewijzen heeft recht op de mededeling van de gegevens op de cd-rom met betrekking tot zijn persoon alsook de (kosteloze) rechtzetting van alle foutieve persoonsgegevens. Op dezelfde wijze kan elke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, vragen om een uittreksel van de gegevens met betrekking tot zijn persoon.
  Om zich ervan te verzekeren dat de aanvragen wel degelijk afkomstig zijn van de betrokken personen, moeten de aanvragen per gewone post worden verzonden naar de eigenaar van het bestand, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs. De aanvragen van rechtspersonen moeten bovendien worden vergezeld door een bewijs van vertegenwoordigingsmacht van de natuurlijke persoon die de aanvraag indient.

  De eigenaar van het bestand verbindt er zich uitdrukkelijk toe de gegevens die worden meegedeeld bij deze aanvraag te vernietigen of terug te sturen.

  De gebruiker van de cd-rom moet zich houden aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 9. GEBRUIK VAN DE GEGEVENS VOOR DIRECTMARKETINGDOELEINDEN

  Sommige personen hebben door hun inschrijving op de verzetslijsten hun verlangen uitgedrukt opdat hun persoonsgegevens in de gedrukte en elektronische telefoongidsen niet gebruikt zouden worden voor directmarketingdoeleinden.

  Gegevens van deze personen worden in het bestand met een specifieke markering aangeduid.

  De gebruiker van het bestand verbindt er zich toe de wens van deze personen na te leven en bijgevolg deze gegevens niet te gebruiken met het oog op commerciŽle prospectie.

  KAPITOL N.V. wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van misbruik gebruik van deze gegevens. Eventuele schade veroorzaakt door misbruik van deze gegevens is volledig ten laste van de gebruiker.

 10. ANDERE BESCHIKKINGEN.

  De database in het programma werd geleverd door zijn eigenaar KAPITOL N.V.. U kan uw recht tot toegang, tot rectificatie en annulering uitoefenen per fax. Dit kan eveneens voor elke zaak die er verband mee houdt.

  Deze database werd geregistreerd bij het agentschap voor de gegevensbescherming in BelgiŽ.

  Dit CONTRACT is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

  In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel (BelgiŽ) bevoegd.

  Als u nog vragen hebt over dit CONTRACT of indien u, om welke reden dan ook, met KAPITOL N.V. contact wilt opnemen, gelieve u dan te wenden tot de vertegenwoordiger van KAPITOL N.V. in uw land, of schrijf in het Engels naar: KAPITOL N.V.